۱۰ درصد تخفیف برای سرویس های ADSL و خطوط پیامکی بیشتر
۸۴۲۱۰