| خدمات اشتراک سپنتا

کارمزد معرف

مشترکینی که خدمات سپنتا را به دوستان خود معرفی می نمایند، متناسب با تعداد ستاره اشتراکشان، میزان امتیاز خرید دوستانشان و مدت گذشته از معرفی دوست جدید از سپنتا کارمزد دریافت مینمایند.

 • به بیان دیگر مشترکین فعال سپنتا که دارای ستاره بیشتری در اشتراک خود هستند کارمزد بیشتری در ازای معرفی دوستان خود دریافت میکنند.
 • هرچه امتیاز خرید دوستانتان بیشتر باشد، کارمزد بیشتری دریافت میکنید.
 • کارمزد به صورت امتیاز به اشتراک معرف اضافه می‌شود.

 • کارمزد معرف 𝓢 = ضریب امتیاز محصول *ضریب ستاره اشتراک*ضریب زمان معرفی

  مدت زمان گذشته از معرفی ضریب زمان معرفی
  ۶ ماهه اول ۰.۴
  ۶ماهه دوم ۰.۳
  ۶ماهه سوم ۰.۲
  ۶ماهه چهارم ۰.۱

 • پورسانت تا ۲ سال به معرف تعلق می گیرد.
 • در صورتی کارمزد به شما تعلق خواهد گرفت که دوستانتان، در اشتراک خود، شما را به عنوان معرف انتخاب کرده باشند .