| خدمات اینترنت سپنتا

امتیاز سپنتایی (𝓢) چیست؟

سپنتا هدایا و تخفیف محصولات خود را به صورت امتیاز در اشتراک به کابران خود ارائه می‌نماید. کابران میتوانند با تبدیل امتیاز به پول نقد در خریدهای بعدی از آن استفاده کنند و یا با حفظ و افزایش آنها در قرعه کشی ها و جشنواره ها از جوایز سپنتا بهره مند شوند.
هر کاربر در ابتدا صفر امتیاز سپنتایی دارد که با روشهایی مانند خرید محصولات، معرفی مشتریان جدید، شرکت در مسابقات، قرعه کشی‌ها و جشنواره‌های سپنتا، دریافت هدایا و ... می تواند این 𝓢 را افزایش دهد.
با جمع آوری 𝓢 ها و عبور از حد نصاب هر پلکان به اشتراک کاربر یک ستاره تعلق میگیرید. مزایایی که سپنتا برای کاربران خود در نظر میگیرد با بالا رفتن تعداد ستاره های اشتراک افزایش می‌یابد.

جدول امتیاز سپنتایی


امتیاز سپنتایی (𝓢) ستاره‌های اشتراک ضریب امتیاز اشتراک
۰ تا ۲۰ ۰ ۰.۴
۲۰ تا ۶۰ * ۰.۶
۶۰ تا ۱۵۰ ** ۰.۸
۱۵۰ تا ۳۵۰ *** ۱.۰
۳۵۰ تا ۱۰۰۰ **** ۱.۲
۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ ***** ۱.۴
۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ****** ۱.۶
بیش از ۱۰۰۰۰ ******* ۱.۸


تبدیل امتیاز به وجه نقد

  • کاربر می تواند هر 𝓢۱ را با ارزش ۵۰۰ تومان به وجه نقد تبدیل کند این مبلغ به موجودی اشتراک افزوده می‌شود.
  • توجه : با برداشت از امتیازها ممکن است ستاره اشتراکتان را از دست بدهید.
  • تبدیل 𝓢 به وجه نقد فقط به تعداد ضریبی از ۱۰ امکان پذیر است. مثلا ۱۰ , ۲۰, ۵۰ یا ۱۰۰ 𝓢را میتوان تبدیل کرد.

انتقال امتیاز به اشتراک کاربر دیگر

  • امکان انتقال هر مقدار 𝓢 بین کاربران وجود دارد.
  • برای هر انتقال ۱ درصد به عنوان کارمزد کسر خواهد شد.
  • با انتقال امتیاز، ستاره‌های اشتراک فرستنده و گیرنده تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

از اعتبار خود نزد سپنتا بهره ببرید

هر کاربر میتواند تا ۲۰۰برابر امتیاز سپنتایی خود به سپنتا بدهکار شود. ( به ازای هر 𝓢۱ ،تومان ۲۰۰)