| خدمات اینترنت سپنتا

هدایا

سپنتا برای سال روز تولد شما هدیه ای به صورت امتیاز در نظر گرفته است. این هدیه متناسب با سابقه عضویت شما در سپنتا، میزان پرداختی شما در سال گذشته و تعداد ستاره اشتراک، به شما تعلق می‌گیرد.

توجه نمایید که :هدیه تولد فقط به مشترکینی تعلق می گیرد که اطلاعات هویتی، ایمیل ، موبایل ، تلفن و آدرس خود را در اشتراکشان فعال کرده باشند.