| خدمات اینترنت سپنتا

موجودی اشتراک

بعد از ایجاد اشتراک در سایت سپنتا ، برای شما یک حساب مالی در سپنتا ساخته می شود که هدایا و جوایز سپنتا در قالب اعتبار به این حساب واریز می شود.
شما می توانید از راه های مختلف همانند: دریافت هدایا و جوایز ، کارمزد معرف بودن و ... به حساب مالی خود اضافه کنید و نیز برای پرداخت هزینه خدمات و محصولاتی که استفاده می کنید از موجودی اشتراکتان پرداخت نمایید.
مشترکینی که فعال سازی اشتراک خود را کامل کرده باشند، می توانند از اعتبار خود بدون پرداخت پول خرید کنند.
از مزایای دیگر وجود این قابلیت، امکان انتقال اعتبار به اشتراک دوستان و آشنایانتان می باشد.


انتقال موجودی

پس از فعال سازی اشتراکتان در صورت داشتن موجودی مثبت در سایت، می توانید مبلغ موجودی خود را به یک اشتراک دیگر انتقال دهید.

برای استفاده از این ابتکار نو و خدمت جدید سپنتا، باید به نکات زیر توجه نمایید:

  • اطلاع کامل از شماره اشتراک (ایمیل) دقیق مربوط به اشتراک مقصد(اشتراکی که می خواهید به آن وجه را منتقل کنید) الزامی است.
  • در انتقال وجه از یک مشترک به مشترک دیگر ، فقط اعتبار رایگان برای مشترک مقصد در نظر گرفته می شود و مزایا و هدایای ویژه مربوط به اشتراک مبدا منتقل نخواهند شد.
  • حداقل مبلغ انتقال ۱۰،۰۰۰ ریال و حداکثر تا میزان موجودی مثبت اشتراک مشترک مبدا می باشد.