| خدمات اشتراک سپنتا

انتقال اعتبار

پس از فعال سازی اشتراکتان در صورت داشتن موجودی مثبت در سایت، می توانید مبلغ موجودی خود را به یک اشتراک دیگر انتقال دهید.

برای استفاده از این ابتکار نو و خدمت جدید سپنتا، باید به نکات زیر توجه نمایید:

  • اطلاع کامل از شماره اشتراک (ایمیل) دقیق مربوط به اشتراک مقصد(اشتراکی که می خواهید به آن وجه را منتقل کنید) الزامی است.
  • در انتقال وجه از یک مشترک به مشترک دیگر ، فقط اعتبار رایگان برای مشترک مقصد در نظر گرفته می شود و مزایا و هدایای ویژه مربوط به اشتراک مبدا منتقل نخواهند شد.
  • حداقل مبلغ انتقال ۱۰،۰۰۰ ریال و حداکثر تا میزان موجودی مثبت اشتراک مشترک مبدا می باشد.