| خدمات اینترنت سپنتا

دعوت برای عضویت

شما می توانید از اشتراکتان در سایت سپنتا، برای دوستان خود ایمیل دعوت نامه ارسال نمایید. این ایمیل شامل لینکی است که دوستانتان را به صفحه ثبت نام سپنتا هدایت می کند. دوستان دریافت کننده ایمیل شما می توانند برای استفاده از خدمات متنوع سپنتا در سایت ثبت نام نمایند و اگر شما را به عنوان معرف در اشتراکشان معرفی کنند ، شما می توانید از مزایا و کارمزد معرف بودن استفاده نمایید.
شما همچنین می توانید لینکی که در صفحه اشتراک برای عضویت قرار داده شده را در وب لاگ تان به اشتراک بگذارید یا آن را به روش های دیگر تکثیر نمایید، تا از این طریق هم از کارمزد معرف شدن بهره مند شوید.
همچنین در صورتی که دوست شما، قبلا عضو سایت بوده است و از طریق شما به سپنتا معرفی شده بوده است، شما می توانید برای وی درخواست معرف شدن ارسال نمایید تا نام شما را بعنوان معرف خود درج نماید و از کارمزد معرف شدن نیز برخوردار گردید.