| خدمات اینترنت سپنتا

درخواست معرف شدن

جهت بهره مندی از کارمزد، لازم است تا فعال سازی اشتراک شما کامل شده باشد . در صورت فعال بودن اشتراک، با توجه به سطح کاربری تان، درصدی از پرداخت مشترکی که شما معرفش بوده اید، در هنگام پرداخت به سپنتا، بطور اتوماتیک بصورت اعتبار رایگان به موجودی اشتراک شما اضافه خواهد شد.
لازم به ذکر است که هر کاربر فقط می تواند یک معرف داشته باشد، بنابراین امکان ارسال درخواست برای کاربرانی که معرف دارند، وجود ندارد.
برای اینکه شما معرف دوستانتان شوید، می توانید برای وی درخواست معرفی بفرستید. برای این کار بایستی ایمیل او را بدانید، شما همچنین از طریق صفحه پروفایل او می توانید این درخواست را ارسال نمایید.
در صورتی که دوستانتان در سایت سپنتا اشتراک ندارند می توانید برای آنها دعوت نامه برای عضویت بفرستید.