| خدمات اینترنت سپنتا


" ضریب تسهیم سرویسهای نامحدود "

سپنتا همراه ارائه خدماتی با کیفیت بهتر و بالاتر از الزامات قانونی (ضریب تسهیم یک به هشت موضوع مصوبه جلسه ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است و تقریبا تمامی سرویس های سپنتا به این شیوه ارائه می‌شوند.

با این وجود، با هدف حفظ کیفیت برای همه کاربران، برای مشترکین دارای سرویس نامحدود که مصرف بیش از حد دارند، به طور تدریجی ضریب تسهیم در نظر گرفته می‌شود.برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه های اینترنت ADSL سپنتا مراجعه نمایید .