| خدمات اینترنت سپنتا


" حضور سپنتا در نمایشگاه تله کام ۲۰۱۴"

شرکت گسترش ارتباطات سپنتا، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی، ایران تله کام ۲۰۱۴ از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۳ و مصادف با ۶ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۴، از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر حضور خواهد داشت.

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ۱۰ و ۱۱، غرفه ۴۹، شرکت گسترش ارتباطات سپنتا

" منتظر دیدار شما هستیم "