| خدمات اینترنت سپنتا

CRM

”Customer Relationship Management" سیستم مدیریت ارتباط مشتری توسط سپنتا به خدمت گرفته شده تا ارتباط با مشتریان ارزشمند سپنتا به بهترین شکل مدیریت شود.
شرکت سپنتا از بهمن ماه سال ۱۳۸۲ اقدام به بهره گیری از CRM بصورت آنلاین و تحت وب جهت ارتباطات با مشتریان خود نموده و در حقیقت فلسفه ایجاد اشتراک مشتریان در سایت سپنتا بر این اساس بوده است.

اهداف این سیستم

  • ایجاد روابط پایدار با مشتری و در نهایت تبدیل رضایت مشتری به وفاداری مشتری
  • کنترل و نظارت فرآیندهای مورد استفاده سازمان که برای شناسایی و جذب مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان قدیمی بکار گرفته می شود.
  • مدیریت بر چگونگی تعامل با مشتری و مدیریت بر فعالیت هایی که برای برقراری ارتباط پایدار و اثربخش با مشتری صورت می گیرد.
  • شناسایی مشتری تا بعد از مرحله ارائه خدمات یا محصول مدیریت می شود تا زمینه لازم برای حضور مجدد مشتری در سازمان فراهم گردد.