| خدمات دیتاسنتر سپنتا

مشتریان دیتاسنتر سپنتا

کیفیت خدمات مرکزداده سپنتا سبب شده تا مشتریان این خدمات آنرا به سایرین نیز معرفی نمایند. لیست زیر تعدادی از مشتریان خدمات دیتاسنتر سپنتا را نشان می دهد:


  • شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
  • شركت توسعه ورزش تهران
  • شرکت فرهود گستر پارس
  • شرکت آریاوب (سنجشگران آریا)
  • تارنمای خبری - تحلیلی زرتشتیان ایران