| خدمات دیتاسنتر سپنتا

تصاویر محیط میل باکس ها

استفاده از سرویس هاستینگ ایمیل به آسانی امکان پذیر میباشد. تعدادی از تصاویر نمونه ، کار با این هاستینگ ایمیل در زیر قرار داده شده است.

می توانید با انتخاب هر یک از تصاویر آن را در سایز اصلی مشاهده نمایید.

صفحه ورود به هاستینگ ایمیل

صفحه ارسال ایمیل

صفحه اصلی هاستینگ ایمیل

صفحه دریافت ایمیل