| خدمات اینترنت سپنتا

ویژگی های فنی

برای ارائه اینترنت پرسرعت به مجتمع های مسکونی و برج های تجاری، ابتدا با استفاده از دکل های اینترنت بی سیم، یک ارتباط با پهنای باند بالا از شبکه مرکزی سپنتا تا مجتمع یا برج مورد نظر انتقال می یابد. بطور موازی با بازدید و بررسی کارشناسان شرکت سپنتا از مجتمع، نحوه تقسیم اینترنت بین واحدهای مجتمع مشخص می شود.

در حال حاضر با چهار روش این امر امکان پذیر است:

  • استفاده از خطوط تلفن (ADSL) : از طریق خطوط تلفن و با استفاده از فناوری +ADSL2 می توان اینترنت پرسرعت را با کیفیتی بالا ارائه داد.
  • استفاده از کابل شبکه (LAN) : در این روش اینترنت پرسرعت با کیفیت خیلی بالایی از طریق بستر کابل شبکه به واحد های مجتمع رسانده می شود، البته پیش نیاز این روش وجود یا ایجاد این بستر در مجتمع می باشد.
  • استفاده از خطوط برق (PLC) : با فناوری PLC می توان اینترنت را سوار بر جریان برق ارائه داد. در این روش با اتصال مودم مخصوص به هر یک از پریزهای برق واحدها امکان اتصال به اینترنت پرسرعت میسر می شود.
  • استفاده از لینک های بی سیم (Wireless) : در این روش با نصب چند Access point در محل های مناسب مجتمع، به ساکنین سرویس اینترنت پرسرعت ارائه می شود.

سپس با انتخاب روش مناسب، پهنای باند موجود بر اساس میزان سرعت درخواستی هر واحد، تقسیم می شود و تمامی واحدهای مجتمع در کوتاهترین زمان ممکن به اینترنت پرسرعت سپنتا دسترسی خواهند داشت.