| خدمات اینترنت سپنتا

پیش خرید سرویس ADSL

سپنتا در راستای اهداف مشتری مدارانه و ارج نهادن به مشترکین خوش حساب و وفادار، طرح پلکانی تخفیف در پیش خرید سرویس را ارائه کرد.

از آنجایی که جلب رضایت مشتریان بزرگترین هدف سپنتا است، اولین سرویس دهنده اینترنت کشور هستیم که تخفیف ریالی به مشترکینی که پیش از اتمام سرویس اقدام به خرید سرویس می نمایند اعطا می نماییم. طرح پلکانی تخفیف پیش خرید زمانی فعال می‌شود که مشترک قبل از اتمام سرویس فعلی خود سرویس جدیدی را پیش خرید نماید. در این طرح، مشترکین درصد مشخص شده ای که در پیش فاکتور نمایش داده میشود را به صورت تخفیف ریالی از سپنتا دریافت میکنند و نگران قطعی سرویس به علت پایان دوره جاری نخواهند بود.

درصد تخفیف در چهار پله ارائه می گردد:

  • پیش خرید اول ۵ %
  • پیش خرید دوم ۶ %
  • پیش خرید سوم ۷ %
  • پیش خرید چهارم و بعد از آن ۱۰ %

چند نکته:
  • سرویس مشترکینی که به دلیل عدم پیش خرید منقضی شده شامل این طرح نمیشود.
  • در صورت عدم تمدید سرویس و انقضای سرویس فعلی، مشترک در هریک از پله های پیش خرید که باشد به پله اول این طرح منتقل می گردد.
  • مشترک پس از ورود به پله چهارم و تا زمانی که زودتر از موعد انقضای سرویس اقدام به پیش خرید سرویس می نماید درصد تخفیف پیش خرید چهارم را دریافت خواهد کرد.
  • در این طرح مشترک می تواند حتی چند ثانیه قبل از انقضای سرویس، تخفیف پیش خرید سرویس را دریافت نماید.
  • زمان انقضای سرویس از طریق روش های مختلف به مشترکین اطلاع رسانی می گردد. تمدید سرویس خود را به روزهای پایانی محول نکنید تا همواره در تخفیف باشید.

برای پیش خرید سرویس، بعد از ورود به صفحه اشتراکتان، به قسمت اینترنت مراجعه کنید و در داشبورد ADSL گزینه پیش خرید سرویس را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه می توانید سرویس آتی را تعیین کنید.

با سپنتا همواره در تخفیف هستی....