| خدمات اینترنت سپنتا

تست سرعت ADSL

با مراجعه به سایت www.SpeedTest.net و انتخاب سرور سپنتا (Tehran-Sepanta) از طریق لینک Change Server، بر روی دایره زرد Go کلیک نموده و سرعت سرویس ADSL خود را بسنجید.

پس از پایان سنجش، سرعت ارسال (Upload) و دریافت (Donwload) قابل مشاهده است. یک شماره Result ID اختصاصی نیز (مطابق شکل) نمایش داده میشود، این شماره برای پیگیری های بعدی قابل استناد است.

تست سرعت