| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه های سرویس ADSL غیر حجمی

شرکت سپنتا پیرو مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات سرویس های غیرحجمی را با مشخصات زیر ارائه می کند. مشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود شاهد کاهش سرعت به ۱۲۸Kbps خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه به سرعت قبلی بازگردد.


در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که کاربران می توانند به اندازه‌ی دو برابر از حجم سرویس را برای ترافیک داخلی استفاده کنند.

سرعت ترافیک بین الملل
(گیگابایت)
قیمت سرویس(تومان)
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۵۱۲Kbps ۸ ۱۲,۵۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
۱Mbps ۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
۲Mbps ۱۶ ۲۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۳Mbps ۲۵ ۳۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۹۹،۵۰۰ ۳۷۸،۰۰۰
۴Mbps ۳۵ ۴۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۲۸،۰۰۰ ۴۳۲،۰۰۰
۸Mbps ۴۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۵۴۰،۰۰۰
۱۶Mbps ۸۰ ۸۰,۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰ ۴۵۶,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰

  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است.
  • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه مطابق جدول تعرفه های حجم اضافه خواهد بود.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
  • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد.
  • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
  • سرویس های مندرج در جدول فوق دارای تائیدیه 518254 از سازمان تنظیم مقررات می باشند.


می توانید از طریق صفحه ثبت نام آنلاین سرویس +ADSL2 سپنتا، ضمن ساخت اشتراک در سایت سپنتا، درخواست سرویس اینترنت پرسرعت حجمی خود را نیز ثبت کنید. اگر در سایت سپنتا اشتراک دارید، پس از ورود می توانید از طریق صفحه خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمائید. در این صورت فرآیند راه اندازی سرویس اینترنت+ADSL2 شما سریع تر انجام می گیرد.

پیش خرید سرویس: برای سرویس های اینترنت، امکان پیش خرید سرویس وجود دارد. با پیش خرید سرویس، دیگر نگران اتمام سرویس جاری نباشید و بدون وقفه از سرویس اینترنت خود استفاده کنید.
** برای استفاده از این قابلیت به صفحه داشبورد ADSL سپنتا مراجعه نمایید. **