| خدمات اینترنت سپنتا

سرویس ADSL غیر حجمی

شرکت سپنتا پیرو مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات سرویس های غیرحجمی را با مشخصات زیر ارائه می کند. مشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود شاهد کاهش سرعت به ۱۲۸Kbps خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد و یا با خرید ترافیک اضافه به سرعت قبلی بازگردد.


در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که کاربران می توانند به اندازه‌ی دو برابر از حجم سرویس را برای ترافیک داخلی استفاده کنند.

سرویس های برنزی یک ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی
(گیگابایت)
ترافیک بین‌الملل
(گیگابایت)
قیمت ماهانه (تومان)
۵۱۲ ۱۰ ۵ ۱۲,۵۰۰
۱۰۲۴ ۱۶ ۸ ۲۰,۰۰۰
۲۰۴۸ ۲۰ ۱۰ ۲۵,۰۰۰
۳۰۷۲ ۳۰ ۱۵ ۳۵,۰۰۰
۴۰۹۶ ۳۶ ۱۸ ۴۰,۰۰۰
۸۱۹۲ ۵۰ ۲۵ ۵۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۹۰ ۴۵ ۸۰,۰۰۰

سرویس های برنزی چند ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی - بین الملل ماهیانه قیمت ۳ ماهه (تومان) قیمت ۶ ماهه (تومان) قیمت ۱۲ماهه (تومان)
۲۰۴۸ ۲۰- ۱۰ ۷۵،۰۰۰ --- ---
۳۰۷۲ ۳۰- ۱۵ ۱۰۵,۰۰۰ --- ---
۴۰۹۶ ۳۶- ۱۸ ۱۲۰,۰۰۰ --- ----
۸۱۹۲ ۵۰- ۲۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ---
۱۶۳۸۴ ۹۰- ۴۵ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰

سرویس های گیگ پلاس کم حجم یک ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی
(گیگابایت)
ترافیک بین‌الملل
(گیگابایت)
قیمت ماهانه (تومان)
۲۰۴۸ ۵۰ (۳۰+۲۰ حجم اضافه) ۲۵ (۱۵+۱۰ حجم اضافه) ۵۰,۰۰۰
۴۰۹۶ ۱۱۰ (۷۴+۳۶ حجم اضافه) ۵۵ (۳۷+۱۸ حجم اضافه) ۸۰,۰۰۰
۸۱۹۲ ۱۸۰ (۱۳۰+۵۰ حجم اضافه) ۹۰ (۶۵+۲۵ حجم اضافه) ۱۰۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۴۶۰ (۳۷۰+۹۰ حجم اضافه) ۲۳۰ (۱۸۵+۴۵ حجم اضافه) ۱۶۰,۰۰۰

سرویس های گیگ پلاس کم حجم چند ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی - بین الملل ماهیانه قیمت ۳ ماهه (تومان) قیمت ۶ ماهه (تومان) قیمت ۱۲ماهه (تومان)
۴۰۹۶ ۱۱۰-۵۵ ۲۴۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
۸۱۹۲ ۱۸۰-۹۰ ۳۰۰,۰۰۰  ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۴۶۰-۲۳۰ ۴۸۰,۰۰۰  ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰

سرویس های گیگ پلاس پر حجم یک ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی
(گیگابایت)
ترافیک بین‌الملل
(گیگابایت)
قیمت ماهانه (تومان)
۲۰۴۸ ۸۰ (۶۰+۲۰ حجم اضافه) ۴۰ (۳۰+۱۰ حجم اضافه) ۷۵,۰۰۰
۴۰۹۶ ۲۶۰ (۲۲۴+۳۶ حجم اضافه) ۱۳۰ (۱۱۲+۱۸ حجم اضافه) ۱۲۰,۰۰۰
۸۱۹۲ ۴۴۰ (۳۹۰+۵۰ حجم اضافه) ۲۲۰ (۱۹۵+۲۵ حجم اضافه) ۱۵۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۸۸۰ (۷۹۰+۹۰ حجم اضافه) ۴۴۰ (۳۹۵+۴۵ حجم اضافه) ۲۴۰,۰۰۰

سرویس های گیگ پلاس پر حجم چند ماهه


سرعت
(Kbps)
ترافیک داخلی - بین الملل ماهیانه قیمت ۳ ماهه (تومان) قیمت ۶ ماهه (تومان) قیمت ۱۲ماهه (تومان)
۴۰۹۶ ۲۶۰-۱۳۰ ۳۶۰,۰۰۰  ۶۸۵,۰۰۰  ۱,۲۹۵,۰۰۰
۸۱۹۲  ۴۴۰-۲۲۰  ۴۵۰,۰۰۰  ۸۵۰,۰۰۰  ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴  ۸۸۰-۴۴۰  ۷۲۰,۰۰۰  ۱,۳۶۵,۰۰۰  ۲,۵۹۰,۰۰۰

  • سرویس های مندرج در جدول فوق با شماره های  ۵۲۴۸۸۸ و ۵۲۴۸۸۹ و ۵۲۴۹۸۰ در سامانه تنظیم مقررات ثبت شده اند.
  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (ارسال و دریافت) است.
  • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه مطابق جدول تعرفه های حجم اضافه خواهد بود.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰.۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام اولیه از مشترکین دریافت خواهد شد.
  • خرید سرویس 6ماهه شامل 5% و سرویس 12ماهه شامل 10% تخفیف می باشد.
  • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.


می توانید از طریق صفحه ثبت نام آنلاین سرویس +ADSL2 سپنتا، ضمن ساخت اشتراک در سایت سپنتا، درخواست سرویس اینترنت پرسرعت حجمی خود را نیز ثبت کنید. اگر در سایت سپنتا اشتراک دارید، پس از ورود می توانید از طریق صفحه خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمائید. در این صورت فرآیند راه اندازی سرویس اینترنت+ADSL2 شما سریع تر انجام می گیرد.

پیش خرید سرویس: برای سرویس های اینترنت، امکان پیش خرید سرویس وجود دارد. با پیش خرید سرویس، دیگر نگران اتمام سرویس جاری نباشید و بدون وقفه از سرویس اینترنت خود استفاده کنید.
** برای استفاده از این قابلیت به صفحه داشبورد ADSL سپنتا مراجعه نمایید. **