| خدمات اینترنت سپنتا


فروش ویژه بهار با بسته‌های هیجان‌انگیز و متنوع ، برای خرید سرویس‌های غیر حجمی با آستانه مصرف منصفانه و قیمتی جذاب و استثنایی در اختیار متقاضیان سپنتا قرار خواهد گرفت.

در این طرح کاربران می‌توانند ضمن بهره‌مندی از آستانه مصرف منصفانه و با ترافیک بسیار بالاتر نسبت به گذشته، سرویس‌های مورد علاقه خود را با تخفیف استثنایی تهیه کرده و با قیمتی بسیار مناسب به سرویس مورد علاقه خود با سرعت بالا دست یابند.

ویژه مشترکین جدید
سرعت ترافیک بین الملل
برای کل دوره
(گیگابایت)
زمان قیمت
(ریال)
۱۶Mbps ۱۰۰۰ ۳ ماهه ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸Mbps ۱۰۰۰ ۳ ماهه ۱,۰۵۰,۰۰۰
۴Mbps ۱۰۰۰ ۳ ماهه ۸۵۰,۰۰۰
۲Mbps ۱۰۰۰ ۳ ماهه ۶۵۰,۰۰۰

ویژه مشترکین فعلی
سرعت ترافیک بین الملل
به ازای هر ماه
(گیگابایت)
قیمت
(ریال)
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱۶Mbps ۲۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ - ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
۸Mbps ۱۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ - -
۴Mbps ۴۰ ۳۲۵,۰۰۰ - - -چند نکته درباره فروش ویژه بهار سپنتا:
- پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.

- در هر یک از پیشنهاد های فوق سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که کاربران می توانند به اندازه‌ی دو برابر از حجم سرویس را برای ترافیک داخلی استفاده کنند.

- منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ارسال و دریافت) است.

- در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه مطابق جدول تعرفه های حجم اضافه خواهد بود.

- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۱۲,۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.

- در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد.

- به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.