| خدمات اینترنت سپنتا

اینترنت نسل ۴ و ۴/۵ ثابت (TD-LTE)


s ترافیک (گیگ) مدت قیمت (تومان)
مودم G1 + سرعت از 1 تا 80 مگ - سیم کارت ۱۰۰۰  ۱۲ ماه ۴,۶۲۰,۰۰۰
مودم G1 + سرعت از 1 تا 80 مگ - سیم کارت ۳۰۰  ۶ ماه ۳,۲۲۰,۰۰۰
مودم G1 + سرعت از 1 تا 80 مگ - سیم کارت ۱۰۰  ۳ ماه ۲,۸۲۰,۰۰۰
سرعت از 1 تا 80 مگ - سیم کارت ۱۰  ۱ ماه ۴۵,۰۰۰

  • سرویس فوق با شماره ۵۲۴۳۸۲ در سامانه تنظیم مقررات ثبت شده است.
  • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.