| خدمات اینترنت سپنتا

ویژگی های فنی

فناوری DSL یکی از روش های نسبتاً جدید در ارائه اینترنت با سرعت بالا است. در این فناوری از پهنای باند سیم مسی تلفن به صورت بهینه استفاده می شود. هنگامیکه از تلفن استفاده می شود، صدای انسان از طریق خطوط تلفن منتقل می شود ولی فقط حدود یک درصد از پهنای باند سیم های مسی را اشغال می کند.فناوری ADSL یکی از انواع فناوری DSL است که از بقیه این پهنای باند برای انتقال داده استفاده می کند. در هنگام اتصال به اینترنت از طریق Dial up از محدوده انتقال صدا برای انتقال داده استفاده می شود، به همین دلیل سرعت اتصال به اینترنت کم است و خط تلفن نیز اشغال می شود و اگر گوشی تلفن را بردارید صدای خش خش می شنوید.

ADSL bandwidth

توجه کنید که وجود سیم مسی لازم است! بنابراین برای کسانی که خط تلفن آنها با سیم های مسی از درب منزلشان تا مخابرات ادامه پیدا کرده است، می توان ADSL فراهم کرد. اگر نوع ارتباط به جای سیم مسی، فیبر نوری باشد، امکان برقراری سرویس ADSL روی آن خط تلفن وجود ندارد. در فناوری ADSL2+ کافیست ابتدا با استفاده از یک جدا کننده (Splitter) صدا را از داده جدا کنیم، دستگاه جداکننده بین دستگاه تلفن و پریز تلفن منزل شما قرار می گیرد و صدا را از داده جدا می کند. روش صحیح اتصال جدا کننده با پریز تلفن، مودم و با گوشی های تلفن بصورت ذیل است:

ADSL connection diagram