| خدمات اینترنت سپنتا


بسته های ترافیک اضافه توربوگیگ


حجم
(گیگابایت)
سرعت
(Mbps)
مدت زمان
(روز)
قیمت
* ۸ ۱ ۱,۳۰۰ تومان
* ۱۶ ۱ ۱,۵۰۰ تومان
* ۸ ۳ ۳,۰۰۰ تومان
* ۱۶ ۳ ۴,۰۰۰ تومان

کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.


چهار بسته ستاره دار، فاقد ترافیک و فقط جهت افزایش سرعت سرویس در مدت زمان مشخص شده می باشند.