| خدمات شبکه سپنتا

امنیت و حسابرسی شبکه

  • سرویسهای Authentication Authorization Accounting
    این سرویسها امکان احراز هویت، بررسی سطح دسترسی و حسابرسی را بصورت مترکز فراهم میکنند. در فاز احراز هویت بررسی میشود که آیا یک کاربر واقعا آن کسی که ادعا میکند میباشد یا نه. در فاز Authorization بررسی میشود که یک کاربر احراز هویت شده چه دسترسی هایی را میتواند داشته باشد. Accounting امکان ثبت میزان استفاده کاربران از منابع را امکان پذیر میکند. این فاز معمولا برای سیستم های Billing کاربرد دارد. از سرویس های AAA علاوه بر کاربران نهایی میتوان برای مدیریت شبکه نیز استفاده کرد. به طوری که هر کدام از مدیران شبکه با توجه به نام کاربری و کلمه عبور خود دسترسی های متفاوتی را داشته و از طریق Accounting می توان فعالیت های آنها را ثبت نمود. از جمله نرم افزارهایی که این سرویس را ارائه میدهند میتوان به FreeRADIUS، NTTacPlus و Cisco ACS اشاره کرد.
    Network
  • انواع فایروالها
    فایروالها امکان کنترل دسترسی و اعمال محدودیت در ارتباط بین یک شبکه با شبکه های بیرونی را امکان پذیر میکنند. در یک دسته بندی کلی میتوان فایروالها را به دو دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد. از جمله فایروالهای پر کاربرد میتوان Microsoft ISA Server، Microsoft TMG، Cisco PIX و FortiGate را نام برد.
    Network