| خدمات اشتراک سپنتا

مرکز مخابراتی شهید دستغیب به مناطق تحت پوشش ADSL سپنتا اضافه شد

سپنتا در راستای ارائه خدمات اینترنت خود ، باز هم یکی دیگر از مناطق مخابراتی تهران بزرگ را تحت پوشش خدمات اینترنت ADSL خود قرار داده است. مرکز مخابرات شهيد دستغيب در محدوده خيابان شريعتی ، ميدان قدس به لیست مراکز مخابراتی تحت پوشش ADSL سپنتا اضافه گردیده است.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به سایت اینترنت سپنتا مراجعه فرمایید .