| خدمات اشتراک سپنتا


"عیدی سپنتا ۱۵ گیگابایت اینترنت رایگان "

سپنتا امسال نیز همانند سال گذشته برای مشترکین وفادار خود ، عیدی نوروزی ویژه ای در نظر گرفته است. مشترکینی که بدهی به سپنتا نداشته باشند می توانند ۱۵ گیگابایت اینترنت رایگان از سپنتا عیدی بگیرند. و در فاصله زمانی ۱ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ مهلت دارند تا از این ۱۵ گیگابایت اینترنت رایگان استفاده نمایند.

توجه نمایید :
که سپنتا ، امسال فرصت ویژه ای را در اختیار شما قرار داده است که اگر تا پایان سال ۱۳۹۲ فرصت پرداخت بدهی خود را پیدا نکردید ، در بین فاصله زمانی ۱ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ ، در هر روزی که بدهی خود را به سپنتا پرداخت نمایید می توانید از عیدی سپنتا بهره مند شوید.

تنها فرصت استفاده از عیدی سپنتا : ۱ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ می باشد."هر لحظه با سپنتا همراه باشید"