| خدمات اشتراک سپنتا


"تخفیف تعرفه سپنتا برای کاربران پیام رسان های داخلی"

با اجرای مصوبه ۲۶۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی و به منظور حمایت و توسعه فعالیت‌ پیام رسان‌های داخلی بوده است، کاربران شرکت سپنتا در صورت استفاده از پیام رسان های داخلی، یک سوم تعرفه ترافیک خارجی را پرداخت می کنند، به صورتی که به ازای هر سه مگابایت مصرف در پیام رسان های داخلی اعلام شده، معادلِ یک مگابایت اینترنت (خارجی) محاسبه خواهد شد.

  1. پیام رسان اجتماعی بیسفون پلاس
  2. پیام رسان اجتماعی سروش
  3. پیام رسان اجتماعی آی گپ
  4. پیام رسان اجتماعی لنزور
  5. پیام رسان اجتماعی جیک و پیکس
  6. پیام رسان اجتماعی بله
  7. پیام رسان اجتماعی گپ