| خدمات اشتراک سپنتا


"انتشار کتاب مدیریت شبکه های کامپیوتری با همکاری سپنتا"

جلد اول کتاب مدیریت شبکه های کامپیوتری با همکاری سپنتا منتشر شد. این کتاب تالیف دکتر کیارش میزانیان و مهندس علیرضا کریمی می باشد. در این کتاب چگونگی راه اندازی یک شبکه به همراه سرویس های شبکه متداول به صورت گام به گام تشریح شده است.

به طور خلاصه می‌توان ویژگی‌های زیر را برای این کتاب بر شمرد:

  • روال‌مند بودن و داشتن یک سیر منطقی و تکاملی
  • مبتنی بر آزمایش بودن
  • بیان مباحث به صورت کاملا کاربردی و عملی و نیز بیان مباحث تئوری در حد نیاز
  • در بر گرفتن اکثر نیازهای متداول در یک شبکه
  • استفاده از ابزارهای مجازی‌سازی که محیطی شبه واقعی را ایجاد می‌کنند
  • پرهیز از بیان جزئیات غیر کاربردی

برای خرید کتاب می توانید به کتابفروشی های زیر مراجعه کنید:

  • تهران: انتشارات آریا
  • مشهد: کتابفروشی جهاد دانشگاهی
  • شیراز: کتابفروشی محمدی
  • اصفهان: کتابفروشی مهرگان و جهاد دانشگاهی