| خدمات اشتراک سپنتا


"هدیه تولدتان را از سپنتا بگیرید"

سپنتا سالروز تولد مشترکین خود را فراموش نمی کند. تمام مشترکینی که اشتراکشان را به طور کامل فعال کرده باشند، در روز تولدشان هدیه ای متناسب با سابقه عضویت در سپنتا، میزان پرداختی در سال گذشته و تعداد ستاره های اشتراکشان دریافت می کنند.

برای مشاهده هدیه تولد خود، بعد از ورود به اشتراکتان به بخش مالی و سپس امتیازها مراجعه کنید؛ حال از منوی سمت چپ صفحه، گزینه امتیاز جاری هدیه تولد را انتخاب کنید و هدیه تولدتان را مشاهده کنید.

همراه سپنتا باشید....برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه امتیاز سپنتایی مراجعه نمایید .