| خدمات اشتراک سپنتا


" استعلام تلفنی وضعیت سرویس خط ADSL"

سپنتا در راستای ارائه روش های نوین پشتیبانی، سیستم استعلام وضعیت سرویس خط به صورت تلفنی را راه اندازی کرده است.برای استعلام تلفنی با شماره پشتیبانی ۸۴۲۱۰ تماس بگیرید و داخلی ۱ و سپس ۵ را شماره گیری فرمایید. مشابه استعلام پیامکی، اطلاعات وضعیت جاری ADSL خطی که از طریق آن تماس گرفته اید، شامل وضعیت سرویس خط، صورتحساب تا این لحظه (در صورت وجود صورتحساب دوره جاری)، مدت باقیمانده و حجم باقیمانده برای شما پخش خواهد شد.سپنتا جدیدترین و آسانترین متدهای پشتیبانی را برای شما تدارک دیده است.برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه پشتیبانی اینترنت ADSL مراجعه نمایید .