| خدمات اشتراک سپنتا

امکان تمدید آنلاین خط پیامک فراهم شد

مشترکین پیامک سپنتا، از این پس می توانند به آسانی خط پیامکی اشتراکی یا اختصاصی خود را از طریق پروفایل خود در سپنتا به صورت آنلاین تمدید نمایند.
خطوط پیامکی که از سپنتا خریداری می شود برای مدت یک سال قابل استفاده می باشد . پس از پایان یک سال، صاحب خط پیامکی می تواند در صورت تمایل، با پرداخت هزینه خط از حساب کاربری و یا از طریق پرداخت الکترونیکی به راحتی خط پیامکی را برای مدت یک سال دیگر به صورت آنلاین تمدید نماید.