| خدمات اینترنت سپنتا


"اطلاعیه خطوط خدماتی پیامک"

طبق اطلاعیه ارتباطات سیار، تمامی سرشماره‌های خدماتی پیامک که از تاریخ ۱ فروردین ۹۵ منقضی شده اند حذف گشته و تا تاریخ ۱ مهر ۹۵ که رویه و شرایط خطوط خدماتی ابلاغ گردد، هیچ شماره‌ پیامکی خدماتی نمیگردد.