| خدمات اینترنت سپنتا

اس ام اس سخنان بزرگان

زندگی چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست . (مارک تواین)
.....................................................................
پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر… خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست… (حسین پناهی)
.....................................................................
حتی اگر گاو هم باشی چنانچه در جای درست قرار بگیری کسانی پیدا می شوند که تو را بپرستند… (برتراند راسل)
.....................................................................
خانه تکه کاغذی نیست که به اسم تو سند می خورد خانه دیوارهای اتاقی ست که بوی زندگیشان مستت کند . (لیلا هژیر)
.....................................................................
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم. (کارلایل)
.....................................................................
تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم . (ادیسون)
.....................................................................
هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشق بشویم. (چارلی چاپلین)
.....................................................................
اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد، باور محال بودنش را عوض کن. (نا شناس)
.....................................................................
چاله ی شکست پر است از انسان های تندرو.(نا شناس)
.....................................................................
آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند . (ارد بزرگ)
.....................................................................
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید. (کنفسیوس)
.....................................................................
در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند (رنه دکارت)
.....................................................................
خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را (آندره شینه)
.....................................................................
وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است (لارو شفوکو)
.....................................................................
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد (امرسون)
.....................................................................
آدمی ، را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند. (فیثاغورث)
.....................................................................
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
.....................................................................
حق ،حق است،حتی اگر همه علیه آن باشند و اشتباه ،اشتباه اشت؛حتی اگر همه موافق آن باشند. (ویلیام پن)
.....................................................................
شما تبدیل به همان چیزی می شوید که بیشتر درباره آن فکر می کنید.(برایان تریسی)
.....................................................................
رمز رسیدن به هدفها، شرطی کردن ذهن است . دست کم روزی دوبار ، هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید . (آنتونی رابینز)
.....................................................................