| خدمات اینترنت سپنتا

انتقال ترافیک پیشرفته

امکان دریافت پیامک روی آدرس ایمیل و یا آدرس وب وجود دارد. برای استفاده از این قابلیت، در صفحه خط پیامک، گزینه انتقال ترافیک پیشرفته و سپس افزودن بند تنظیم را انتخاب کنید. در این صفحه می توانید بررسی از متن پیامک دریافتی داشته باشید و بر اساس این بررسی، پیامک دریافت شده را به آدرس ایمیل و یا وب سرویس دلخواه انتقال دهید. هزینه انتقال پیامک به هر ایمیل و یا هر آدرس وب برابر نیم پیامک پایه است.

فقط کافی است مشترک سایت سپنتا شده باشید، تا از تمامی این امکانات بهره مند شوید.*به همین سادگی*