| خدمات پیامک سپنتا

مزایای ویژه پنل ارسال پیامک /اس ام اس سپنتا

انتقال اعتبار خط پیامکی

پس از خرید خط پیامکی و فعال سازی پنل پیامک خود می توانید به آسانی از سیستم جدید انتقال اعتبار بهره مند شوید . این ویژگی جدید، امکان انتقال اعتبار پیامک را از یک شماره پیامکی به شماره پیامکی دیگر برای شما فراهم می نماید.

توجه نمایید که می توانید با پرداخت یک درصد هزینه جهت انتقال اعتبار به آسانی ۱۰۰ تا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ عدد از اعتبار پیامکی خود را به خط پیامکی دیگر انتقال دهید . تنها کافی است که به صفحه خدمات پیامک خود رفته و شماره سریال خط گیرنده را وارد نمایید تا انتقال اعتبار به درستی انجام پذیرد.فقط کافی است مشترک سپنتا باشید، تا از تمامی این امکانات بهره مند شوید * به همین سادگی *