| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه ارسال پیامک /اس ام اس

از طریق خرید بسته های پیشنهادی پیامک، موجودیتان را در صفحه کاربری خود به صورت آنلاین شارژ نمایید و به مبلغ موجودی حسابتان بیفزایید. (در صورت داشتن موجودی مثبت و با توجه به سطح کاربری مشترک ) بعد از خرید یکی از بسته های پیامکی ۱۰ تا ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ عددی به همان تعداد به اعتبار ارسال پیامک/SMS شما اضافه میشود.
به عنوان مثال: با خرید یک بسته ۱۰۰ عددی، ۱۰۰ عدد به میزان اعتبار ارسال شما افزوده خواهد شد.

نحوه محاسبه هزینه هر پیامک /اس ام اس

با هر ارسال پیامک/SMS ، با توجه به محتوی و تعداد گیرندگان، عددی از اعتبار حساب شما کاسته می شود.

ارسال پیامک فارسی: یک بخشی شامل ۷۰ کارکتر و هر بخش ۱ پیامک پایه، از اعتبار ارسال پیامک شخص کسر میگردد.
ارسال پیامک لاتین: یک بخشی شامل ۱۶۰ کارکتر و هر بخش ۲ پیامک پایه، از اعتبار ارسال پیامک شخص کسر میگردد.

قیمت بسته های پیامک (ارسال)

بسته های پیامکی (اعتبار ارسال پیامک) سپنتا، قابل تهیه از طریق اشتراکتان، بصورت آنلاین به شرح زیر می باشند:

بسته پیامک/SMS قیمت بسته (ریال) قیمت هر پیامک پایه (ریال)
۱۰ عددی ۱،۹۹۰ ۱۹۹
۱۰۰ عددی ۱۷،۹۰۰ ۱۷۹
۱،۰۰۰ عددی ۱۵۹،۰۰۰ ۱۵۹
۱۰،۰۰۰ عددی ۱،۳۹۰،۰۰۰ ۱۳۹
۱۰۰،۰۰۰عددی ۱۲،۹۰۰،۰۰۰ ۱۲۹
۱،۰۰۰،۰۰۰ عددی ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۹
۱۰،۰۰۰،۰۰۰عددی ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۹

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**