| خدمات پیامک سپنتا


خط پیامک /اس ام اس اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰

خط اختصاصی شماره ای است که پیامک ها از آن ارسال و دریافت می شوند و مانند شماره ی تلفن همراه، در کل کشور به یک شرکت و یا شخص تعلق خواهد داشت .
تمامی سرویس های خط اختصاصی اس ام اس / پیامک با پیش شماره ۳۰۰۰ شروع می شوند. که پس از خرید، خط شما در اشتراکتان فعال می شود و می توانید با استفاده از پنل رایگان پیامک خود، نسبت به ارسال/ دریافت اس ام اس هایتان اقدام نمایید.


تعرفه خرید خط اختصاصی ارسال پیامک /اس ام اس

تعرفه خرید شماره خط انتخابی/ غیرانتخابی برای ۱۰ رقم ، ۱۲ رقم و ۱۴ رقم در سال اول، به شرح زیر می باشد.
لازم به توضیح است که در صورت تمدید در سال بعد، هزینه قابل پرداخت فقط ۵۰% از قیمت های جدول زیر می باشد.رقم نمونه شماره شماره انتخابی (ریال) شماره غیر انتخابی (ریال)
۱۴ _ _ _ _ _ _ ۳۰۰۰۷۰۰۷ ۲۹۹،۰۰۰ ۱۶۹،۰۰۰
۱۲ _ _ _ _ ۳۰۰۰۷۰۰۷ ۹۱۹،۰۰۰ ۶۷۹،۰۰۰
۱۰ _ _ ۳۰۰۰۷۰۰۷ ۱،۱۴۹،۰۰۰ ۸۴۹،۰۰۰

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**