| خدمات اینترنت سپنتا

اعتبار پیامک و وب سرویس

مشترکین سرویس های پیامک سپنتا می توانند با معرفی دوستان خود به سپنتا از کارمزد معرفی بهره مند شوند، این کارمزد برای محصولات و خدمات متنوع متفاوت است و با افزایش ستاره های سطح کاربری افزایش می یابد، جدول زیر کارمزد معرفی برای خرید بسته های پیامک و وب سرویس پیامکی می باشد:

نام محصول کاربر ۷ ستاره
*******
کاربر ۶ ستاره
******
کاربر ۵ ستاره
*****
کاربر ۴ ستاره
****
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
بسته پیامک ۱۰۰ عددی ۰.۲۶ ۱,۳۰۰ ۰.۲۳ ۱,۱۵۰ ۰.۲ ۱,۰۰۰ ۰.۱۸ ۹۰۰
۱،۰۰۰ عددی ۲.۲۹ ۱۱,۴۵۰ ۲.۰۴ ۱۰,۲۰۰ ۱.۷۸ ۸,۹۰۰ ۱.۵۳ ۷,۶۵۰
۱۰،۰۰۰ عددی ۵ ۲۵,۰۰۰ ۴.۴۵ ۲۲,۲۵۰ ۳.۹ ۱۹,۵۰۰ ۳.۳۴ ۱۶,۷۰۰
۱۰۰،۰۰۰ عددی ۴۲.۸۴ ۲۱۴,۲۰۰ ۳۸.۰۸ ۱۹۰,۴۰۰ ۳۳.۳۲ ۱۶۶,۶۰۰ ۲۸.۵۶ ۱۴۲,۸۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰ عددی ۳۷۴.۴ ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۳۳۲.۸ ۱,۶۶۴,۰۰۰ ۲۹۱.۲ ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۲۴۹.۶ ۱,۲۴۸,۰۰۰
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ عددی ۳،۴۲۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳،۰۴۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲،۶۶۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲،۲۸۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
وب سرویس پیامکی ۱۰.۷۸ ۵۳،۹۰۰ ۹.۵۸ ۴۷،۹۰۰ ۸.۳۹ ۴۱،۹۵۰ ۷.۱۹ ۳۵،۹۵۰

نام محصول کاربر ۳ ستاره
***
کاربر ۲ ستاره
**
کاربر ۱ ستاره
*
کاربر ۰ ستاره
۰
امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی امتیازی ریالی
بسته پیامک ۱۰۰ عددی ۰.۱۵ ۷۵۰ ۰.۱۲ ۶۰۰ ۰.۰۹ ۴۵۰ ۰.۰۶ ۳۰۰
۱،۰۰۰ عددی ۱.۲۸ ۶,۴۰۰ ۱.۰۲ ۵,۱۰۰ ۰.۷۷ ۳,۸۵۰ ۰.۵۱ ۲,۵۵۰
۱۰،۰۰۰ عددی ۲.۷۸ ۱۳,۹۰۰ ۲.۲۳ ۱۱,۱۵۰ ۱.۶۷ ۸,۳۵۰ ۱.۱۲ ۵,۶۰۰
۱۰۰،۰۰۰ عددی ۲۳.۸ ۱۱۹,۰۰۰ ۱۹.۰۴ ۹۵,۲۰۰ ۱۴.۲۸ ۷۱,۴۰۰ ۹.۵۲ ۴۷,۶۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰ عددی ۲۰۸ ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۶۶.۴ ۸۳۲,۰۰۰ ۱۲۴.۸ ۶۲۴,۰۰۰ ۸۳.۲ ۴۱۶,۰۰۰
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ عددی ۱،۹۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱،۵۲۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱،۱۴۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۷۶۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
وب سرویس پیامکی ۵.۹۹ ۲۹،۹۵۰ ۴.۸ ۲۴،۰۰۰ ۳.۶ ۱۸،۰۰۰ ۲.۴ ۱۲،۰۰۰


مبالغ فوق برای خرید های شش ماه اول بعد از ثبت نام فرد معرفی شده است، برای شش ماه دوم ۲۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود، برای شش ماه سوم ۵۰ درصد و برای شش ماه چهارم ۷۵ درصد از مبالغ فوق کاسته می شود. همچنین علاوه بر پورسانت معرفی، امتیاز خرید نیز به خود فرد خریدار اهدا می شود، امتیاز اهدایی به فرد خریدار برابر ۲.۵ برابر مبالغ جدول فوق می باشد.مثلا اگر فردی که توسط شما معرفی می شود، یک بسته پیامک ۱۰ میلیون عددی در شش اول ماه بعد از ثبت نام اش خریداری کند، در صورتی که اشتراک شما ۷ ستاره باشد، ۳،۴۲۰ امتیاز معادل ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان به شما به عنوان کارمزد معرفی اهدا می شود. خود فرد خریدار نیز ۸۵۵۰ امتیاز معادل ۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان کسب خواهد کرد.شما نیز می توانید مشترک سپنتا شوید و با معرفی محصولات سپنتا به دوستان و آشنایان خود علاوه بر کسب امتیاز در خرید های خود، از کارمزد معرفی نیز بهره مند شوید.