| خدمات تلفن سپنتا

سفارشی‌سازی RingPBX

RingPBX، اين قابليت را دارد که با توجه به نياز شرکت‌ها و سازمان‌هاي مختلف سفارشی شود و با هر سيستم نرم‌افزاري ارتباط برقرارکند و يک سيستم يکپارچه به وجود آورد. در حال حاضر اين ارتباط مي‌تواند با استفاده از تکنولوژي‌ها و روش‌هاي ذيل برقرار شود:


  • وب‌سرويس‌هاي استاندارد مبتني بر SOAP
  • Remote Procedure Call
  • ODBC Database Connection
  • سوکت‌هاي دريافت و ارسال رخداد (event)، به منظور کنترل نرم‌افزار و مديريت تماس از راه دور
  • پروتکل HTTP، به منظور ارسال دستورات به نرم‌افزار از راه‌دور و دريافت پاسخ مربوطه