| خدمات وایرلس سپنتا

  • اینترنت وایرلس

پشتیبانی

خدمات پشتیبانی سرویس های پهنای باند اختصاصی بصورت شبانه روزی ارائه می شود. بخش پشتیبانی خدمات وایرلس و پهنای باند از طریق شماره تلفن ۸۴۲۱۱۲۰۰ بخش پشتیبانی جهت خدمت رسانی به شما سروان گرامی فعال می باشد.
مونیتورینگ آنلاین پهنای باندهای تخصیص داده شده و لینک های میانی، با استفاده از سیستم های پیشرفته، سپنتا را قادر ساخته است، تا به محض ایجاد خرابی در یکی از لینک های میانی، سریعاً موارد خرابی را پیگیری و رفع نماید.

Support